Malta - language course

I have dreamed of participating a language course in a foreign country for a very long time. I begged my parnts to let me go, but they did not want me to go abroad on my own. Finally they promised me I could go when I was 17. And I really did. The language course is quite expensive and Malta belongs to the cheaper ones that agencies offer. I also chose Malta, because I wanted to spend a holiday by the sea. I enjoyed my stay so much that I went there the next year again.

O jazykovém kurzu angličtiny v zahraničí jsem snila hodně dlouhou dobu. Pořád jsem prosila rodiče, aby mi dovolili jet, ale oni se zdráhali vyslat mě do světa úplně samotnou, až jsem nakonec dostala příslib, že můžu jet až mi bude 17. A když mi bylo 17, opravdu jsem je přesvědčila a kurz mi zaplatili. Je to finančně poměrně hodně nákladná záležitost a to Malta ještě patří k nejlevnějším destinacím které jazykové agentury nabízejí. Maltu jsem si vybrala také pro to, že jsem chtěla skloubit příjemné s užitečným a krom vylepšování angličtiny jsem si plánovala užít i prázdniny u moře. Na Maltě se mi nakonec tak líbilo, že jsem tam další rok jela znovu. Ale hezky popořadě.
 It has been already 7 years since this trip, but I hope I can still write something about it. I went with the Inlingua agency and I had to say it was a good choice. They cared about the students very well, schooling was on a high level and we could participate a lot of activities every day. Some of them were already included in the price, but some of them we had to pay extra.

After arrival we were taken to our host families. You could choose whether you want to live with a family or in a dormitory. I chose family as I wanted to get to know local culture as much as possible. My family was great. They had like 4-floor house and there were a special room for students on the top. There were 4 beds, but we lived there 3, me together with a Slovak and Italian girl. Many Maltese families make some extra money by accommodating students. My Maltese mom made a breakfast and dinner for me every day. She was such a great cook!

Sice už od tohoto výletu uplynulo 7 let, ale pořád mám doma schované ještě nějaké prospekty, s pomocí nichž se pokusím dát tento článek dohromady. Na jazykový kurz jsem se vypravila se společností Inlingua a musím říct, že to byla dobrá volba. O  studenty bylo skvěle postaráno, výuka ve škole byla na hodně dobré úrovni a každý den jsme měli možnost se účastnit různých mimoškolních aktivit. Některé byly již zahrnuty v ceně, ale za některé jsme si museli připlatit zvlášť. 


Po příletu na nás čekal na letišti řidič, který posbíral všechny studenty a rozvezl je do jejich hostitelských rodin. Člověk měl na výběr bydlet buď v rodině nebo na koleji. Vybrala jsem si rodinu, protože jsem chtěla co nejvíce poznat život místních lidí. Moje rodina byla moc milá. Dům měl snad 4 patra a v tom úplně nejvrchnějším byl pokoj pro studenty. Byly v něm čtyři postele, ale my jsme ho obývaly jen ve třech společně se Slovenkou a Italkou. Na Maltě si ubytováváním studentů přivydělává mnoho lidí, myslím, že je to pro ně vážně dobrý byznys. Maltská máma nám každé ráno dělala snídaně (každý den cereálie a mléko) a večer večeře - ty byly ale naprosto vynikající. 


First day of school we wrote a test to be selected into classes according to our language level. There were around 10 people in every class. We got some textbooks but did not use them at all. The lectures were rather about conversation. There were people all around the world in our class so I found very interesting the conversation about everyones culture and habits in their coutries. Which means I realy enjoyed the school and moreover it took only from 9 am to 1 pm. We usually went for luch to Pizza Hut and than to the beach after school. I did notl like the Maltese beaches overly. They usually consisted of a huge rock near the road and I am not a big fan of this beach type, but the truth is that the sea was clear. Later we found out that there are also a pebbly beaches around Malta, but you have to seek.

První den ve škole jsme všichni psali test, na základě jehož výsledků jsme byli rozřazeni do tříd podle naší jazykové úrovně. V každé třídě bylo kolem 10 lidí. Na úvod jsme sice dostali nějaké učebnice, ale téměř vůbec jsme s nimi nepracovali. Hodiny probíhaly spíše stylem konverzací a protože jsme byli třída složená z mnoha národností bylo to opravdu velice zajímavé. Pro každý den jsme měli určené nějaké téma na základě kterého jsme vyprávěli o své zemi a zdejších zvyklostech. Člověk se tak dozvěděl spoustu  zajímavých věcí o různých kulturách. Škola mě hodně bavila a co víc, trvala vždy jen od 9:00 do 13:00 hodin. Po ní jsme většinou vyrazili na oběd do Pizza Hut, který byl přímo naproti a následně na pláž. Městské pláže na Maltě nejsou nic moc. Většinou se jedná jen o kus skály u silnice ze kterého vedou schůdky do vody. Já tenhle typ pláží zrovna moc v lásce nemám, ale pravdou je, že moře bylo čisté. Jak jsme později zjistili, tak na některých místech byly i pláže oblázkové.


As I have already mentioned the school prepared for us many activities like foam party, trip to the fisherman village Marsaxlokk, trip to Gozo island, capital of Malta Valletta, barbecue on the beach, boat party with swiming in a blue lagoon and many others.
If there was no evening program, we were regularly heading to Paceville in St. Julians that you can imagine like a very long street with one bar next to the other. One huge party. There were guys everywhere giving you BUY 1 GET 1 FOR FREE tickets to entice you to their bar. Paceville was quite far from my house so one way I took a bus and the return way back home I walked with my friends near the sea ans it was quite a nice evening walk.

Jak jsem již zmínila, tak škola pro nás pořádala také mnoho různých aktivit - pěnovou party, výlet do rybářské vesnice Marsaxlokk, na ostrov Gozo, do hlavního města Valletty, barbecue na pláži, párty na lodi s koupáním v modré laguně a mnoho dalších. 
Pokud zrovna nebyl žádný večerní program, tak jsme pravidelně vyráželi do Paceville v St. Julians, což si můžete představit jako Stodolní ulici v Ostravě. Jedna obří párty. Všude po ulici chodí chlápci, kteří rozdávají milion lístečků BUY 1 GET 1 FOR FREE a lákají vás do barů. Od mého bydlení bylo Paceville celkem daleko, ale cestu tam jsem jezdila autobusem a cestu zpět jsme chodili pěšky. Byla to hezká hodinová procházka podél moře. 
My second stay in Malta gave me the doctor experience. I got sick and needed to prescribe some medicine. The doctor came to my house after a phone call, but I had to pay 25 for the examination and than other 20 euro for medicine. To compare 1,30 euro payment for the prescription in the Czech republic it was super expensive.

To tell you something about the weather, Malta is extreme hot. I had never experienced weather like that in my whole life. I did not relax from the exhausting hot even at night, so I did not recommend August for your visit. Otherwise Malta is so beautiful with its mixture of european and arabic culture, that is quite evident also from their language and the architecture. The island of Malta is very small with only 420 000 inhabitants. My Maltese mum even told me that many students had to study at the universities in Italy since there are no schools with some special fields of study at all.

Když jsem byla na Maltě podruhé, tak jsem si dokonce užila i zážitek s doktorem, protože jsem onemocněla a potřebovala jsem předepsat antibiotika. Doktor k vám po zavolání dorazí přímo domů, ale připravte se, že budete platit. Jen za to, že mě prohlédnul si naúčtoval 25 euro a léky mě stály dalších 20. V porovnání s maroděním v ČR se vám to celkem prodraží. 

Co se týče počasí tak na Maltě je extrémní vedro! Nikde na světě jsem ještě nezažila větší. Neodpočinete si od něj ani v noci, takže k návštěvě bych určitě srpen nedoporučila. Jinak je ale Malta krásná - mísí se zde evropská kultura s arabskou, což je znát i na jejich jazyku a architektuře. Ostrov je to vskutku maličký a žije na něm jen 420 000 obyvatel. Moje maltská máma mi dokonce i vyprávěla o tom, že mnoho studentů odjíždí studovat vysokou školu do Itálie, protože na Maltě se některé obory studovat prostě nedají. I would deffinitely recommend the language cours abroad. I practised conversation so much, but I also think that in my 17s it was a useful life lecture. You also do not need to be worry about the family you will live in, because the agencies monitore them quite carefully. There were a Slovak girl in my class and her host father acted too much friendly with her. She mentioned it at school and the same day she was moved to another family and that previous family was banned from accommodating students forever.


Jazykový pobyt v zahraničí bych všem doporučila. Nejen, že jsem si hodně procvičila konverzaci, ale také si myslím, že v té době, kdy mi bylo 17 to byla celkem užitečná lekce samostatnosti. Není třeba se ani bát do jaké rodiny se můžete dostat, protože agentury si vše důkladně hlídají. Ve třídě jsem měla jednu Slovenku, ke které se její hostitelský táta choval až přehnaně přátelsky a stačilo to jen říct ve škole, Slovenku ještě ten den přestěhovali a zmíněná rodina měla s ubytováváním studentů utrum.


4 komentářů:

 1. Krásné fotky :) To musela být určitě hodně přínosná a zajímavá zkušenost :)

  Blog by Veru

  OdpovědětSmazat
 2. Wow so beautiful!Your blog is very nice and interesting. I`m glad if you visit my blog, too <3

  xx
  beauthi.blogspot.com

  OdpovědětSmazat