Wish list

As you can guess from the title I will show you my wish list in this article and we will hope that you will read about all of these places one day in this blog.

Jak je zřejmé z nadpisu, v tomto článku vám ukážu svůj wish list a budeme doufat, že jednoho dne si tady přečtete o všech níže zmíněných místech.

1. NEW YORK

This place is my number one! Though I can appreciate the nice nature I am a city lover and this place will always be on the top of my list. 

New York je moje vysněná destinace číslo jedna! I přesto, že umím ocenit hezkou přírodu, tak mám raději města. New York je na mém wish listu úplně nahoře a doufám, že se tam vypravím co nejdříve.2. ROAD TRIP ACROSS CALIFORNIA

 I would like to travel across the west USA by car, especially to California. The places I want to see are San Fransicso, Los Angeles and Californian national parks.

Moc ráda bych jednou procestovala západ USA autem, obzvláště Kalifornii. Chtěla bych vidět San Francisco, Los Angeles a samozřejmě Kalifornské národní parky. 
3. BALI

Bali or any Indonesian island are also on my list. I have never been in this part of the world and I would love to. Maybe you will read some Bali post here soon because my friend was so kind and agreed to write for you some thoughts from her Bali trip she took this month.

Na mém listu se také nachází Bali nebo vlastně jakýkoliv Indonéský ostrov. Nikdy jsem v této části světa nebyla a ráda bych tak učinila. O Bali si zde dokonce možná brzy budete moct přečíst, protože moje kamarádka byla tak hodná a souhlasila s tím, že by napsala nějaké své postřehy z Bali, které tento měsíc navštívila.


4. CUBA

Cuba is located in Caribbean. I already have been in Dominican Republic and loved it so much. For this reason I would love to visit other island in this region plus I think Cuba is a little bit different because of its political situation.

Kuba se nachází v Karibiku, který jsem již jednou navštívila, konkrétně Dominikánkou republiku. Líbilo se mi tam tolik, že bych chtěla určitě navštívit i jinou zemi v této oblasti a navíc si myslím, že vzhledem k politické situaci bude Kuba dost odlišná od ostatních karibských států.


5. THAILAND

As I mentioned I have never been in this part of the world and I would love to try real Asian cuisine!

Jak jsem již zmínila výše, v této části světa jsem ještě nebyla a navíc mě hrozně láká místní kuchyně!


6. FRENCH POLYNESIA

Well known islands in this location are Tahiti and Bora Bora, but French Polynesia is actually formed by 118 islands that are located in the area of the size of the whole Europe. You can also know this location from the American show Survivor. The 4th serie was filmed in the Marquesas island.

Nejznámější ostrovy v této oblasti jsou Tahiti a Bora Bora. Ve skutečnost se však Francouzská Polynesie skládá ze 118 ostrůvků, které jsou rozprostřeny v oblasti o velikosti celé Evropy. Toto místo také můžete znát z americké show Kdo přežije. 4. série se totiž natáčela na jednom z polynéských ostrovů - Marquesas. 

7. IZRAEL

It is not the safest place on the Eearth these days though I hope it will be one day. I definitely would like to visit Jerusalem and Tel Aviv. I like how multicultural this country is and I found very interesting that you can find there both Christian and Jewish most sacred places.

Izrael bohužel v této době není zrovna nejbezpečnějším místem na zemi, ale doufám, že jednou se situace zlepší. Obzvlášť ráda bych navštívila Jeruzalém a Tel Aviv. Na této zemi se mi líbí její multikulturnost a velice zajímavé také je, že se zde nachází nejposvátnější místa jak křesťanství, tak i judaismu.8. ISTANBUL


As I like the muslim countries with its typical atmposphere, bazaars, haggling and mosques I could not cut Istanbul out from my wish list. This city extends on two continents - Europe and Asia and one of the most important sights is the Blue mosque.

Protože mám ráda všechny muslimské země pro jejich typickou atmosféru, bazary, smlouvání a mešity, nemohla bych ze svého wish listu vynechat Istanbul. Toto město je zajímavé tím, že se rozkládá na dvou kontinentech a jednou z nejvýznamnějších památek je Modrá mešita. 


4 komentářů:

 1. I loved your post and blog! All these places sound amazing, I live in California and would love to see every inch of it one day too and Istanbul looks breathtaking! I'm following you now on bloglovin, checkout my blog and if you like it follow me too. Let's keep in touch. :D

  http://perlasancheza.blogspot.com/

  OdpovědětSmazat
  Odpovědi
  1. Thank you. You are so lucky to live in California! :)

   Smazat
 2. WoW! our wishes are almost totally the same! It is just amazing - and of course NY is on the first place! Nice post

  http://www.feelthetraveling.blogspot.com

  OdpovědětSmazat