Burj Khalifa - Dubaj


Příspěvek o mojí návštěve Dubaje si můžete přečíst zde, ale jelikož je Burj Khalifa jedním z nějvětších highlightů tohoto města a protože mě opravdu uchvátila, rozhodla jsem se o ní udělat samostatný příspěvek. 

Burj Khalifa měří 828 metrů a je tak nejvyšší budovou na světe. Stala se symbolem nového, prosperujícího Středního východu.  Toto prvenství jí ale možná nezůstane dlouho, protože ve městě Džedda v Saudské Arábii letos v dubnu začali stavět tzv. Kingdom Tower, která by měla být dokončena roku 2018 a měla by být ještě o 200 m vyšší. 

You can read the Dubai post here, but since Burj Khalifa is one of the highlights of this city and because I was really impresed by it, I decided to write a separate post about it. Burj Khalifa is with its 828 meters the highest building in the world. It become a symbol of new prospering Middle East. This first place will maybe not last forever as in Jedda, Saudi Arabia they started to build the Kingdom Tower that should be finished in 2018 and that should be even 200 meter higher.

Source
Burj Khalifa from the airplane
Výstavba Burj Khalify byla zahájena v roce 2004 a stavba byla dokončena roku 2010. Dříve stavba nesla název Burj Dubaj, ale krátce po jejím otevření byla přejmenována na Burj Khalifa na počest prezidenta Spojených Arabských Emirátů šejcha Chalífa ibn Saíd al Nahajána. Zajímavé je, že architektem této stavby symbolizující rozkvět Východu, je Američan Adrian Smith z Chicaga a část výtahů dokonce pochází z Pardubic! Další zajímavostí je, že přesná výška nebyla během výstavby známa veřejnosti a to z toho důvodu, aby zůstala utajena před konkurencí. Stavba neslouží ovšem jen jako vyhlídka, ale má mnoho dalších využití. Nachází se zde luxusní hotel, 700 bytů, kanceláře, bazén a již zmíněná vyhlídka, uvnitř které najdete dokonce i automat na zlaté cihly.

The construction started it 2004 and was finished after 6 years in 2010. The building was firstly called Burj Dubai, but after its opening it was renamed Burj Khalifa in tribute to United Arab Emirates president Chalifa ibn Said al Nahajan. I found quite interesting that the architect of this "Eastern symbol" was an American from Chicago Adrian Smith. Part of the elevators even comes from the Czech Republic! Another interesting fact is that the exact hight was not known until the last moment because of the competition. The building is not only an observatory. You can find here a luxurious hotel, 700 apartments, offices, pool and already mentioned observatory, where you can find a gold machine.

Sign inside the Burj Khalifa
My jsme původně návštěvu vyhlídky nijak dopředu neplánovali, ale nakonec jsme neodolali a lístek si koupili. Ceny se liší podle času, kdy se na vyhlídku vydáte a krom standardního vstupného je také možné zaplatit si tzv. fast track ticket, díky čemuž se vyhnete frontě. Ceny nejlevnějších vstupenek začínají na 680 Kč. Myslím, že ale každý, kdo do Dubaje zavítá by si tento zážitek neměl nechat ujít. My jsme se na vyhlídku vydali večer. Pokud se do Dubaje ještě někdy podívám, ráda bych si výhled vychutnala i přes den. Před vstupem počítejte s důkladnou bezpečnostní prohlídkou, jako na letišti. Poté projdete dlouhou chodbou, ve které je stavba znázorněna tak, jak postupně vznikala a následně budete nejrychlejším a nejvyšším výtahem vyvezeni až na téměř samotný vrchol (nad vyhlídkou je ještě pár prázdných pater, které slouží pro telekomunikační zařízení). Samotný výhled nemá smysl komentovat, fotky mluví za vše.

We did not plan our visit in advance, but finally we did not resist and bought the ticket. Prices differ according to the time of visit and you can also buy fast track ticket, that makes you avoid the line. The cheapest ticket you can buy costs 34$. In my opinion Burj Chalifa is "must see" when you are in Dubai. We visited it in the evening, but if I visit Dubai again, I deffinitely want to see it during day time. Before entrance you are checked by security, than you will go through the hall with walls illustrating the progress of the building and finally you get into the fastest and highest elevator in the world and you are taken out to the top. It has no meaning to comment the view itself so I let the photos talk.


0 komentářů:

Okomentovat