Dubai - United Arab Emirates

I visited Dubai 3 years ago and this place was really impresive. I traveled with my grandparents and I think that we have seen as much as you can see in one week. 

Dubaj jsem navštívila před 3 lety a toto místo mě okouzlilo. Cestovala jsem se svými prarodiči a myslím, že během týdne jsme viděli vše podstatné.I actually have been in Dubai for a second time. Firstly I visited this place when I was 12-year-old and I could see a dramatic change. Dubai in 2003 was totally different from Dubai in 2014. This city is well known for its ostentation. They built the highest building in the world, ski-center inside the shopping mall, huge palmtree as an insland, first seven-star hotel and so on. It is really impresive to see all of it. 

This trip had already a special beginning since we flew with Emirates airlines. Flying with them was a huge experience for me. It is not a coincidence that they are ranked among the best airlines in the world. After coming to the city, we were acommodated in one of the skyscapers - I don't remeber the name, but the view and apartment itself were awsome.

Ve skutečnosti jsem v Dubaji byla už podruhé. Má první návštěva se uskutečnila když mi bylo 12 let a tak jsem mohla vidět tu obrovskou změnu, která se v Dubaji odehrála. Toto město je známé hlavně  svoji okázalostí. Postavili zde nejvyšší budovu světa, lyžařské středisko uvnitř obchoďáku, ostrov ve tvaru palmy, první 7 hvězdičkový hotel a tak dále. Vše je opravdu působivé.


Tento výlet byl speciální už od samotného začátku, jelikož jsme letěli se společností Emirates. Tyto aerolinie poskytují opravdu nadstandardní služby a proto se není čemu divit, že se pravidelně umisťují na předních příčkách v hodnocení leteckých společností. Po příletu jsme se ubytovali v jednom z mnoha mrakodrapů. Bohužel si už nepamatuji název, ale výhled z okna byl krásný.Everyday we did something special. The first trip we took was to see the old part of Dubai - any skyscrapers or luxurious building here. It was an original Dubai before they started to create a super modern city. I liked that place very much for its unique atmosphere. The old part can offer you a typical arabic bazaar, markets with gold and old mosques. I realy like mosques and the muezzin call.

Každý den jsme podnikli něco zajímavého. Nejdříve jsme se jeli podívat na starou Dubaj. Nenajdete zde žádné mrakodrapy ani luxusní domy, ale původní staré město, tak jak vypadalo, než se z Dubaje stalo centrum luxusu. Stará Dubaj se mi velice líbila díky svým typickým arabským bazarům, obchodům se zlatem a starým mešitám. 
Another interesting place we have been to was the desert, where we experienced sand dune ride. I do not recommend this for people with week stomach, but otherwise it was very adventurous. After that we were treated by typical arabic dinner and given chance to see a belly dancer show.

Dalším zajímavým místem kam jsme se vydali byla poušť. Absolvovali jsme projížďku jeepem po dunách, což určitě nedoporučuji jedincům se slabým žaludkem, ale jinak je to dost dobrodružný zážitek. Po hororové jízdě jsme byli pohoštěni typickou arabskou večeří a následně jsme shlédli show břišních tanečnic.We also did not forget to visit "new" Dubai. Firstly we went by sightseeing hop-on-hop-off bus to got a better orientation and to chose the best sights we would like to visit later. After the ride we decided to see the Burj Al Arab - first 7 star hotel in the world. They told us that there is a bar on top of the hotel, where you can buy a coctail for 7000 $. Unbelievable! Another interesting place was the Burj Khalifa - the highest building in the world with its 828 m. After detailed security check we went upstairs by the elevator and than we enjoyed the highest view of the world. There was even a vending machine where you could buy a golden brick. You don't never know when you will need some.

Samozřejmě jsme také nezapomněli navštívit "novou" Dubaj. Nejdřív jsme se projeli turistickým vyhlídkovým autobusem, který zastavoval na nejvíce významných místech, abychom se zorientovali a vybrali si místa, která budeme chtít později sami navštívit. Samozřejmě jsme nemohli vynechat již dříve zmíněný 7 hvězdičkový hotel, v jehož baru si můžete koupit koktejl za 140 000 Kč. Kdo by odolal. Dalším zajímavým místem byla nejvyšší budova světa - Burj Khalifa měřící 828 m. Po důkladné bezpečnostní prohlídce jsme vyjeli nejrychlejším (jak jinak) výtahem na světě a pak už jsme se jen kochali vyhlídkou na noční Dubaj. Na vyhlídce dokonce byl i automat, kde jste si mohli koupit zlatou cihlu.
We also spent one or two days on the beach and we visited the shopping mall located next to the Burj Khalifa that is full of high-end brands, restaurants, ice rink and a beautiful aquarium with sharks, rays, fishes, corals and pinguins.

Pár dní jsme strávili i na pláži a také jsme navštívili vyhlášené obchodní centrum, které se nachází přímo pod Burj Khalifou a je plné obchodů s luxusními značkami a  restauracemi. Nechybí ani kluziště a obrovské akvárium se žraloky, rejnoky, korály a tučňáky.Dubai is a beautiful place, where luxury life is mixed with a typical arabic atmosphere and I hope I will come back one day.

Dubaj je krásné místo, kde se mísí luxus s typickou arabskou atmosférou a já doufám, že se sem jednou vrátím.

0 komentářů:

Okomentovat