Dominican Republic - Juan Dolio

Another paradise I visited one year ago was Dominican Republic that is located in the Caribbean region. Dominican Republic borders with Haiti on west side and together they create one beutiful island.

Dalším rájem, kam jsme se před rokem vypravili byla Dominikánská republika, kterou najdete v Karibiku. Na západě hraničí s Haiti a společně tvoří jeden krásný ostrov.This time I traveled with my daddy. We flew from Vienna because there was no direct flight from Prague to Punta Cana. Punta Cana's airport is very funny. It is composed by small houses with straw roof and no walls. Our journey from Punta Cana to Juan Dolio where we were accomodated lasted around one and half hour so we were able to see a big part of the island. The life outside the luxurious hotels is totaly different from people's imagination about the Caribbean. There is dirt everywhere and a lot of people live in terrible conditions.

Tentokrát jsem cestovala s tátou. Letěli jsme z Vídně, protože z Prahy do Punta Cana se přímou linkou nedostanete. Letiště Punta Cana je pro nás Evropany dost nezvyklé, jelikož je tvořeno pouze malými domky se slaměnou střechou, které nemají žádné zdi. Cesta z letiště do Juan Dolio, kde jsme byli ubytovaní trvala kolem hodiny a půl, takže jsme si mohli prohlídnout i velkou část ostrova. Život za zdmi luxusních hotelů je úplně odlišný od toho, co si lidé představují pod pojmem Karibik. Všude je špína a mnoho lidí žije v otřesných podmínkách.

International airport Punta Cana

We were accommodated in Barcelo Capella Beach Resort in Juan Dolio. The hotel was very nice surrounded by long white beach with palmtrees and their food was simply excellent! Such a huge selection from fishes, meat, vegetable and so on. There were even a guy selling fresh shrimps on the beach or coconut milk with rum. I also ate a lobster for the first time in my life. It costed like one third of the price in Czech Republic!

Ubytovali jsme se v hotelu Barcelo Capella Beach Resort v Juan Dolio. Hotel byl moc pěkný, obklopený dlouhými bílými plážemi, všude byly palmy a jejich jídlo bylo naprosto vynikající! Obrovský výběr ryb, mas, zeleniny i všeho dalšího. Na pláži dokonce místní chlapík prodával čerstvé krevety a mléko s rumem přímo z kokosu. Také jsem poprvé v životě ochutnala humra. Stál třetinu ceny než byste ho koupili u nás.
Very interesting part of our trip was Santo Domingo, capital of Dominican Republic. Firstly we wanted to go by taxi, but the price was ridiculously high around 100 dollars. So we decided to go by bus. There are no bus schedules in Dominican Rep. so we had to rely on local people and their advise usually provided in Spanish (me, neither my daddy don't speak spanish at all). We were the only one white people in the bus and everyone was looking at us. We deffinitely were a big attraction to them. We arrived to Santo Domigo after several bus changes and the whole trip costed around 5 dollars compared to original 100 dollars for taxi!

Velice zajímavou částí dovolené byl výlet do Santo Domingo, hlavního města Dominikánské republiky. Nejdříve jsme chtěli jet taxíkem, který nám byl doporučen na hotelové recepci, ale cena se pohybovala kolem 100 dolarů. Jelikož to nebyla ani trochu adekvátní cena a chtěli jen oškubat dvě bílé tváře, rozhodli jsme se jet autobusem. V Dominikánské republice neexistuje nic jako jízdní řád, vlastně ani autobusová zastávka. Autobus místním lidem většinou zastaví tam kde si mávnou. Nezbylo nám tedy než se spolehnout na rady, poskytované ve španělštině, místními lidmi (já, ani táta španělsky neumíme ani slovo). V autobuse jsme byli jediní bílí pasažéři a pro ostatní jsme byli celkem atrakce. Všichni se s námi snažili dát do řeči a to, že jejich španělštině nerozumíme jim nejspíš vůbec nepřišlo jako překážka. Po několika přestupech jsme dorazili do Santo Dominga. Cena cesty nás nakonec vyšla asi na 5 dolarů.

Our bus

Santo Domingo is the cultural, financial, political, commercial and industrial centre of the Dominan Republic that is pretty obvious. This city is very busy compared to other country's parts. We walked throught the whole city by walk and saw everything important - Parque Colón, Acazar de Colon, Panteon Nacional, Parque de la indepencia and many others. There are big social contrasts in Dominican Republic and I found quite interesting that a lot of houses had iron bars in every window, sometimes even in the door. It did not give me the best impresion.


Santo Domingo je kulturní, finanční, politické, obchodní a průmyslové centrum Dominikánské republiky, což vás hned uhodí do očí. Proti ostatním částem země je toto místo velice rušné. Celé město jsme si prošli pěšky a myslím, že jsme viděli vše podstatné Parque Colón, Acazar de Colon, Panteon Nacional, Parque de la indepencia a mnoho dalších. V Dominikánské republice jsou propastné sociální rozdíly a téměř v každém okně a dveřích jsou mříže, což v člověku nevzbudí zrovna dvakrát velký pocit bezpečí.
Finally I cannot forget to mention our days spending on the beach. The weather was always beautiful, the water warm, full of fish and beautiful shells. We also smuggled one bug shell out on our way home. That shell was found in my bag by German custom officer at the airport, but he did not care and let me go. Maybe in Dominican Republic it would cause me some troubles since shell exporting is prohibited.

Nakonec nesmím zapomenou ani na dny, které jsme strávili na pláži. Počasí bylo pořád slunečné, voda teplá a plná rybek a mušlí. Jednu velkou jsem si dokonce propašovala domů. Na letišti v Německu ji u mě objevil německý celník, ale bylo mu to jedno a nechal mi jí. Kdyby na ni přišli v Dominikánské republice, tak by mi to možná způsobilo větší problémy, protože vyvážení mušlí a korálů je zde přísně zakázáno.
To compare the Dominican Republic and Maldives (you can read the post about Maldives here) I have to say that I loved both thought they are very different. Maldives is a pure, beautiful nature. I have never seen anything like this before, but as the country is composed of tiny islands it is deffinitaly not a holiday for people that need to be still in move (not my case). On the other hand the Dominacan Republic has a lot to offer for more active holiday. I highly recommend both.

Kdybych měla srovnat Dominikánskou republiku a Maledivy (článek o Maledivách najdete zde), musím říct, že jsem si zamilovala obě místa, ač je každé úplně jiné. Maledivy se pyšní čistou panenskou přírodou. Nikdy předtím jsem nic takového neviděla. Ale vzhledem k tomu, že se tato země skládá z milionu malých ostrůvků, tak to podle mého názoru není ideální dovolená pro lidi, kteří musí být pořád v pohybu (což rozhodně není můj případ). Dominikánská republika naproti domu dává prostor pro strávení více aktivnější dovolené. Rozhodně doporučuji obě místa.


0 komentářů:

Okomentovat